Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa nakłuwaczy jednorazowych

(AT.Z.2150.29.13.2021)

Data ogłoszenia: 07.12.2021

Termin składania ofert: 17.12.2021

Aktualny status: rozstrzygnięte

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
13.12.2021. Odpowiedzi na pytania
13.12.2021. Wydłużenie terminu składania ofert
21.01.2022. Informacja o wyborze oferty 17.01.2022 r.
Powrót do listy

Polityka prywatności