Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Pełnomocnik do spraw Praw Pacjenta

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji. Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa satysfakcja ze świadczonych usług medycznych była jak najwyższa.

 

 

Pełnomocnik do spraw Praw Pacjenta

przyjmuje codziennie
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 14.00

lokalizacja: piętro II pokój nr 235.

Kontakt:
Telefon: +48 84 677 33 23

e-mail: pelnomocnik.pacjenta@szpital.zam.pl
 

Zapraszamy do podzielenia się z nami swoimi spostrzeżeniami, które powstały w związku z pobytem w naszym Szpitalu z Pełnomocnikiem do spraw Praw Pacjenta mgr Anną Mielcarek. Za wszelkie sygnały dziękujemy. Posłużą one podnoszeniu jakości usług i współpracy pacjentów z pracownikami Szpitala. Prosimy o podanie adresu zwrotnego, odpowiemy niezwłocznie na wszystkie zgłaszane przez Państwa sprawy.

W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu w po raz pierwszy w dniu 12 sierpnia 2004,  roku został powołany Rzecznik Pacjenta a obecnie Pełnomocnik do spraw Praw Pacjenta.

Do zadań Pełnomocnika do spraw Praw Pacjenta należy: nadzór nad przestrzeganiem w szpitalu praw pacjentów, przyjmowanie skarg i pytań pacjentów oraz udzielanie nań odpowiedzi, podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach naruszenia praw pacjentów, monitoring przestrzegania praw pacjentów, współpraca w zakresie przestrzegania praw pacjentów z Radą Społeczną, dyrekcją, ordynatorami i kierownikami jednostek szpitala oraz rzecznikami odpowiedzialności zawodowej Izby Lekarskiej, Izby Pielęgniarek i Położnych i Rzecznikiem Praw Pacjenta w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pełnomocnik do spraw Praw Pacjenta przygotowuje informację o przestrzeganiu praw pacjentów dla Dyrekcji Szpitala, a raz w roku taką informację sporządza dla Rady Społecznej Szpitala im. Papieża Jana Pawła II.

 

Polityka prywatności