Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Informacja ogólna

Samodzielny Publiczny Szpital im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ma swój udział i niebagatelny wkład w rozwój i postęp w zakresie wprowadzania nowoczesnych metod leczenia, gdyż od 1995 roku aktywnie uczestniczy w badaniach klinicznych oceniających skuteczność i bezpieczeństwo nowo opracowywanych leków.

Głównym celem prowadzenia badań klinicznych jest ocena, czy lek, który trafia na rynek do pacjentów jest bezpieczny i skuteczny. Proces prowadzenia badań klinicznych sięga co najmniej 8 lat do czasu wprowadzenia na rynek. Podmiotami zaangażowanymi w badania są między innymi: badacze, pacjenci, sponsorzy, ośrodki badawcze, administracja oraz firmy CRO (Contract Research Organizations).

W dłuższej perspektywie proces opracowania leków ma być krótszy i mniej kosztowny. Jednakże zmiany podejścia do pracy nad nowymi lekami potrwają najbliższe 10 a może 20 lat. Około 2/3 badań klinicznych prowadzona jest samodzielnie przez firmy farmaceutyczne.

W Szpitalu aktualnie są prowadzone badania kliniczne w Oddziale Kardiologicznym, Oddziale Nefrologii, Endokrynologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych, Oddziale Onkologii Klinicznej
i w Oddziale Chirurgii Naczyniowej.

Badania kliniczne są podstawą do uzyskiwania wyższych standardów opieki medycznej.

Dyrektor SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

(-) lek. med. Andrzej Mielcarek 

 

Zobacz także:

 

Polityka prywatności