Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

2011

Przyszli medycy w szpitalu

Uczniowie drugiej klasy o profilu medycznym I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu odwiedzili nasz szpital. Przyszli absolwenci uczelni medycznych zapoznali się z działaniem Centralne Laboratorium Analityczne oraz Zakładem Patomorfologii. Jak zaznacza dyrektor szkoły Zygmunt Kamiński, aby w pełni realizować proces dydaktyczny młodzież musi oprócz teorii także zapoznawać się z praktyką.

Lekcja o transplantacji

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Starowiejskiego w Łaszczowie w dniu 24 marca br. spotkali się z Anną Gradziuk, koordynatorem ds. transplantacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Transplantacja - jestem na Tak".

O szerzeniu transplantacji w szpitalu papieskim

Spotkanie w sprawie szerzenia idei transplantacji odbyło się w dniu 21 marca 2011r. w Samodzielnym PublPodczas spotkania analizowane były przyczyny nadal małej ilości pobrań narządów w stosunku do potrzeb. Podkreślono, że nadal istotną jest bariera etyczna, obyczajowa, brak powszechnej akceptacji dla stwierdzenia śmierci mózgu, trudności organizacyjne oraz ograniczenia finansowe.icznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Spotkania menedżerów ochrony zdrowia

7 marca w Lublinie odbyła się kolejna edycja spotkań menedżerów ochrony zdrowia z cyklu regionalnych debat Rynku Zdrowia. Konferencje organizowane są przez redakcję miesięcznika i portalu Rynek Zdrowia wraz z wydawcą, Grupą PTWP, pod wspólnym tytułem: „Regionalne spotkania menedżerów ochrony zdrowia – forum nowych rozwiązań”.

Pacjentki pod kontrolą

Jeden z najnowocześniejszych cyfrowych mammografów z cyfrowym systemem biopsji dostępnych na rynku medycznym został zakupiony przez Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, w ramach realizacji projektu wdrożenia systemu cyfrowego zapisu i archiwizacji medycznych danych obrazowych w szpitalu. Koszt zakupu mammografu to ok. 961 tys. zł. Zakup mammografu wraz ze stanowiskami opisowo-obrazowymi oraz niezbędnym wyposażeniem to koszt ogółem ok. 1,45 mln. zł.

Dogrywka ze wskazaniem

Po protestach złożonych przez dyrekcję szpitala i po przeprowadzonej drugiej turze kontraktowania świadczeń, od 1 marca br., podjęły działalność poradnie, które nie otrzymały finansowania w pierwszej turze, tj.: nefrologiczna, proktologiczna i gastrologiczna oraz dodatkowo geriatryczna. Ponadto, szpital odzyskał także finansowanie w ramach kontraktu z funduszem wykonywanie diagnostyki kardiologicznej i badań tzw. kosztochłonnych, z wyłączeniem gastroskopii i kolonoskopii.

Kompleksowa opieka w szpitalu

Szpital „papieski” od 1 marca br., świadczy nocną i świąteczną opiekę zdrowotną –stacjonarną i wyjazdową dla obszaru powiatu i miasta Zamościa. Jednocześnie uruchomiony został punkt zamiejscowy w SP Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie, w Centrum Lekarza Rodzinnego.

Polityka prywatności