Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

2011

Szpitalny Oddział Ratunkowy przebudowany i wyposażony

Zakończona została realizacja inwestycji obejmującej projekt: „Podniesienie sprawności działania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – Etap I”. Koszt projektu to ok. 1,76 mln. zł., w tym ok. 1,5 mln. zł. (85% wartości projektu) pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Neony oświetliły szpital

Nowa podświetlana nazwa – Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, została zamontowana na budynku szpitala. Po przeprowadzonym remoncie elewacji zewnętrznej pojawiła się konieczność wymiany dotychczasowego napisu, który przez wiele lat identyfikował szpital.

Uroczystoście w szpitalu

Uroczystości obejmujące przekazanie sondy śródoperacyjnej, wręczenie Certyfikatów Zintegrowanych Systemów Oceny Jakości oraz zakończenia realizacji projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych – Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Zakładu Radiologii, odbyły się 30 września 2011 roku w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Księża na kortach

14-16 września odbyły się XI Mistrzostwa Polski Księży w Tenisie Ziemnym w Szczawnie-Zdroju (Diecezja Świdnicka). Udział w zawodach wziął również Kapelan naszego Szpitala ks. Czesław Koraszyński, reprezentujący Diecezję Zamojsko-Lubaczowską.

Nocne bieganie w Rzeszowie

3 września odbył się XII Nocny Bieg Uliczny, w ramach którego realizowany był program „TAK DLA TRANSPLANTACJI”, aby wesprzeć kampanię promującą rozwój transplantologii na Podkarpaciu. Wśród uczestników była również Anna Gradziuk, koordynator naszego Szpitala ds. transplantacji, która została zaproszona do czynnego udziału przez Fundację Śląskiego Centrum Chorób Serca z Zabrza.

Zakład Radiologii ucyfrowiony

Kolejny duży projekt z dofinansowaniem w ramach RPO został zrealizowany w szpitalu „papieskim”. Inwestycja wdrożenia systemu cyfrowego zapisu i archiwizacji medycznych danych obrazowych otrzymała dofinansowanie w wysokości ok. 3,7 mln. zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Amazonki w służbie dla zdrowia kobiet

Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi ”Amazonki” w Zamościu zakupiły dla naszego szpitala sondę śródoperacyjną. Urządzenie to jest wykorzystywane w leczeniu chorób nowotworowych. Dzięki otrzymanemu urządzeniu można sprawdzić, czy węzły chłonne są zajęte przez komórki rakowe. Przy stwierdzeniu braku przerzutów choroby nie będzie konieczności usuwania zdrowego organu.

Polityka prywatności