Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

2011

Światowy Tydzień Promocji Karmienia Piersią

Tradycyjnie, tak jak w latach poprzednich, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu włączył się do obchodów XXI Światowego Tygodnia Promocji Karmienia Piersią, który w tym roku przebiega pod hasłem „Mówcie do mnie w 3D”. Początek akcji rozpoczął się w Dzień Matki 26 maja o godz. 13.00 na Oddziale Położniczym i zakończy się 1 czerwca w Dniu Dziecka.

Ucyfrowienie Zakładu Radiologii

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pt. „Wdrożenia systemu cyfrowego zapisu i archiwizacji medycznych danych obrazowych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII: Infrastruktura społeczna, Działanie 8.3: Ochrona zdrowia - Typ projektów: Ochrona zdrowia- projekty realizowane przez szpitale – zakup i modernizacja sprzętu medycznego oraz wdrożenie systemów informatycznych.

Beatyfikacja Jana Pawła II, Patrona naszego Szpitala

Delegacja szpitala w składzie dr n. med. Ewa Wierzchowska-Cioch, Ordynator Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu oraz dr n. med. Ryszard Piasecki, Ordynator Oddziału Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznego wzięli udział w uroczystościach beatyfikacyjnych Jana Pawła II w Watykanie.

Spotkanie Świąteczne

Pracownicy, Pacjenci oraz sympatycy szpitala 20 kwietnia 2011 roku uczestniczyli w przedświątecznym spotkaniu wielkanocnym z udziałem JE ks. biskupa Wacława Depo, Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego. W imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego życzenia, wszystkim pracownikom i pacjentom, złożył Arkadiusz Bratkowski, przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Księgozbiór powiększony

15 kwietnia odbyło się uroczyste przekazanie Filii Bibliotecznej nr 5 Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego książek zakupionych dla Szpitala przez Fundację Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, dla potrzeb pacjentów oraz pracowników szpitala. Fundacja zorganizowała oraz sfinansowała zakup 86 książek na kwotę 3 tys. złotych.

Zrób mammografię

Rozmowa z lek. med. Jerzym Pokryszką, kierownikiem Zakładu Radiologii szpitala papieskiego w Zamościu – Rak piersi jest u kobiet dominujący pod względem częstości występowania. – Tak. Jest to też jeden z nielicznych nowotworów, w przypadku którego wczesne rozpoznanie daje szansę na całkowite wyleczenie. Rak piersi występuje najczęściej u kobiet pomiędzy 50. a 69. rokiem życia.

Specjalistki z neonatologii

8 pracownic z Oddziału Neonatologii naszego Szpitala ukończyło szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego i złożyło egzamin państwowy w Warszawie. Szkolenie zorganizowane przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Ośrodek Kształcenia Podyplomowego, było pierwszym kursem z danego zakresu specjalizacyjnego przeprowadzonym w naszym kraju.

Polityka prywatności