Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

2011

Intensywne poszerzanie

Projekt „Dostosowanie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r.” jest obecnie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Ze środków unijnych projekt będzie dofinansowany w kwocie ok. 2,6 mln. zł., co stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych projektu. Udział własny zabezpieczony jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego (15%). Całkowita wartość projektu wynosi ponad 3,2 mln. zł.

Propagowanie kaszy i przeszczepów

Zgodnie z wieloletnią tradycją w dniach 6-7 sierpnia 2011 roku odbył się coroczny Festiwal Kaszy w Janowie Lubelskim, potocznie zwany „Gryczaki”. Festyn, na którym głównie propagowane są różnego rodzaju kasze uprawiane na naszym regionie, był także okazją do szerzenia idei przeszczepów narządów i tkanek w ramach kampanii "Tak dla transplantacji”.

Propagowali ideę transplantologii

Nad krasnobrodzkim zalewem 23 lipca 2011 r. odbyła się kampania "Tak dla transplantacji". Jan Statuch (z -ca prezesa Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca z Zabrza, po przeszczepie serca) oraz młodzi ludzie, również po przeszczepach, propagowali ideę transplantacji. Oprócz prowadzonych rozmów, rozdawania ulotek i oświadczeń woli, każdy mógł skorzystać z bezpłatnego pomiaru ciśnienia i cukru.

Medycy z rakietami

Na korach Klubu Tenisowego Return w Zamościu w dniach 15-17 lipca 2011 roku rozegrano Ogólnopolski Turniej Lekarzy - III Memoriał dr Tomasza Teresińskiego, turniej poświęcony pamięci zamojskiego lekarza, pracownika szpitala „papieskiego”, który w 2008 r. zginął tragicznie w wypadku.

Recertyfikacja systemów zarządzania jakością

Już po raz szósty w naszym Szpitalu, w dniach 27, 28 i 29 czerwca 2011 roku, odbył się audit zewnętrzny dotyczący nadzoru i recertyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001, Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N 18001, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN - ISO/IEC 27001:2007, Systemu HACCP wg CAC/RCP 1-1969, Rew. 4 (2003)

Obchody Rocznicy Wizyty Papieża Jana Pawła II

14 czerwca w ramach Obchodów Rocznicy Wizyty Papieża Jana Pawła II w Zamościu pod hasłem Jan Paweł II i Chorzy w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II odprawiona została w Kaplicy Szpitalnej uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Biskupa Zamojsko–Lubaczowskiego ks. bpa Wacława Depo.

Piknik rodzinny

Ponad 300 osób uczestniczyło w pikniku integracyjnym dla pracowników szpitala i ich rodzin, zorganizowany z okazji Dnia Dziecka 29 maja 2011 r. w Ośrodku „Przystanek Kawęczynek” w Kawęczynku. Przygotowano moc atrakcji dla dzieci, m.in.: trampolinę, zjeżdżalnię, zamek do skakania, quady, gry, konkursy i zabawy. Dla wszystkich był także zorganizowany poczęstunek.

Polityka prywatności