Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

2008

Konwent Szpitali Zamojszczyzny

Konwent Szpitali Zamojszczyzny odbył się w dniu 15 lipca br. w siedzibie Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. w Zamościu. Spotkanie było poświęcone głównie nowej ustawie o zakładach opieki zdrowotnej, która będzie w najbliższym czasie przedmiotem obrad Sejmowej Komisji Zdrowia. Najważniejszą zmianą ustawy jest przekształcenie formy własności SP ZOZ-ów w spółki prawa handlowego.

Nowy Z-ca Dyrektora

Decyzją Dyrektora Naczelnego Szpitala Andrzeja Mielcarka z dniem 16 czerwca br. została powołana na stanowisko Dyrektora ds. administracyjnych Szpitala Bernarda Petryk dotychczas pełniąca funkcję Kierownika Sekcji Finansów w Dziale Księgowo-Finansowym.

X Jubileuszowy Rajd Rowerowy

Rajd rowerowy „EKOLOGICZNIE I ZDROWO ZE SŁUŻBĄ ZDROWIA” w podziękowaniu Matce Bożej za pielgrzymkę Papieża Jana Pawła II do Zamościa i poświęcenie Szpitala odbył się już po raz dziesiąty w dniach 14-15 czerwca br. Organizatorami rajdu był SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu we współpracy z Zamojskim TKKF w Zamościu.

IX Rocznica wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Zamościu

Tradycyjnie jak każdego roku Pracownicy, Pacjenci i Sympatycy naszego Szpitala uczestniczyli podczas uroczystej Mszy Świętej w rocznicę wizyty Sługi Bożego Jana Pawła II w Zamościu i poświęcenia “Szpitala Papieskiego”, która odbyła się w dniu 12 czerwca br. o godz. 15.00 w Kaplicy Szpitalnej.

Przegląd Zarządzania Systemów Jakości w Szpitalu

Przegląd Zarządzania wdrożonych zewnętrznych systemów jakości w Szpitalu odbył się w dniu 26 maja 2008r. Zebranie otworzył Andrzej Mielcarek dyrektor Szpitala. Pełnomocnik dyrektora ds. Jakości Urszula Taczała we wprowadzeniu zapoznała wszystkich uczestników spotkania z celem i znaczeniem przeprowadzania systematycznych przeglądów Systemu Zarządzania Jakością, Systemu Zarządzania Środowiskowego, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności HACCP.

Światowy Tydzień Promocji Karmienia Piersią

Światowy Tydzień Promocji Karmienia Piersią pod hasłem „Wspieranie matek to „bieg po złoto” – każdy wygrywa” trwa w „Szpitalu Papieskim” w Zamościu. Akcja rozpoczęła się w dniu 26 maja w Dzień Matki o godz. 14.00 na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i Patologii Ciąży. Na Oddział przyszły ośmiolatkowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Zamościu, które urodziły się w naszym Szpitalu.

Wizyta Auditorów ISO

Audity zewnętrzne wdrożonych Systemów Zarządzania: II audit sprawdzający w zakresie Normy ISO 9001 oraz I audit sprawdzający w zakresie Normy 14001, już po raz trzeci od 2006 roku, odbyły się w dniach 23, 24 i 25 czerwca 2008 roku w „Szpitalu Papieskim”.

Polityka prywatności