Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Konwent Szpitali Zamojszczyzny

Konwent Szpitali Zamojszczyzny odbył się w dniu 15 lipca br. w siedzibie Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. w Zamościu.
Spotkanie było poświęcone głównie nowej ustawie o zakładach opieki zdrowotnej, która będzie w najbliższym czasie przedmiotem obrad Sejmowej Komisji Zdrowia. Najważniejszą zmianą ustawy jest przekształcenie formy własności SP ZOZ-ów w spółki prawa handlowego. Podczas toczącej się dyskusji głos zabrał dyrektor SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Andrzej Mielcarek, który wyraził obawę, że przekształcenie szpitali nie uratuje służby zdrowia. Przedstawił najważniejsze elementy, które stanowią zagrożenie dla realizacji reformy służby zdrowia. Przede wszystkim wskazał problem finansowy całego przedsięwzięcia. Czy przekształcenie szpitali w spółki prawa handlowego będzie na to stać szpitale. Podkreślił, że następuje spadek zadłużania szpitali w Polsce, a samorząd sam powinien decydować o swoich szpitalach. Jednocześnie podkreślił, że nie da się uratować sektora służby zdrowia w tak krótkim czasie i w ten sposób.
Uczestnicy spotkania doszli do wniosków, iż samo przekształcenie szpitali w spółki prawa handlowego niewiele uzdrowi ochronę zdrowia. Zgodnie postulowali, że ustawa będzie miała sens po spełnieniu zmian w projekcie. Chodzi, przede wszystkim o:
- zwiększenie środków na ochronę zdrowia
- zwiększenie kosztów za usługi medyczne przez Narodowy Fundusz Zdrowia
Ponadto, przekształcenie w spółki prawa handlowego powinno być nieobowiązkowe i poprzez pełne oddłużenie szpitali przez samorząd czy budżet państwa.
Przedmiotem spotkania była także sprawa świadczeń ponadlimitowych, które nie zostały jeszcze zapłacone przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz problem długów nieściągalnych za pobyt pacjentów nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu lub obcokrajowców, którzy leczyli się w naszych szpitalach.
Podczas spotkania dyrektor Andrzej Mielcarek poruszył także problem związany z wprowadzeniem nowego systemu rozliczeń świadczeń zdrowotnych opartego o Jednorodne Grupy Pacjentów, który obowiązują od 01.07.2008r. Wyraził swoje obawy i niepokój związany z wprowadzeniem JGP wynikający z nie przygotowania systemów informatycznych do nowych zasad rozliczeń świadczeń oraz z niewystarczającego przygotowania pracowników ochrony zdrowia biorących udział w kodowaniu wykonywanych procedur medycznych.
Posiedzenie zakończyło się jednogłośnie przyjęciem wniosku o wystosowaniu pisma do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia B. Piechy o zajętym stanowisku nad projektowaną ustawą o zakładach opieki zdrowotnej, które zapewnią w przyszłości bezpieczeństwo pacjenta i godziwe warunki zatrudnienia personelu medycznego oraz sprawnego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Ryszard Pankiewicz
Rzecznik Prasowy
SP Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu

Powrót do listy

Polityka prywatności