Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

2008

Rada Społeczna

Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu obradowała w dniu 22 grudnia 2008 r. Radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali zmiany planu finansowego i inwestycyjnego na 2008r. oraz zmiany w Regulaminie Porządkowym Szpitala. Ponadto Rada wyraziła pozytywną opinię w sprawie przyjęcia przez Szpital darowizny sprzętu medycznego (wózek inwalidzki). Spotkanie zakończyło się połamaniem opłatkiem i złożeniem życzeń świątecznych.

Świeto Niepodległości

Uroczyste obchody Święta Odzyskania Niepodległości – najważniejszego polskiego święta narodowego - odbyły się w dniu 11 listopada 2008 r. w Zamościu. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 9.30 sesją Rady Miasta. O godz. 11.00 uroczystości kontynuowano przed Zamojskim Ratuszem, w trakcie których oprócz ceremoniału wojskowego wystąpił z przemówieniem okolicznościowym prezydent miasta Marcin Zamoyski. Liczne delegacje składały kwiaty przy płycie pamiątkowej symbolizującej przybycie do miasta Zamościa, Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Cukrzyca - problem interdyscyplinarny

Konferencja szkoleniowo-naukowa pod hasłem „Cukrzyca – problem interdyscyplinarny”, odbyła się w dniu 7-9 listopada br. w Zamościu. Patronat honorowy nad imprezą objął Konsultant Wojewódzki ds. Diabetologii Dr n. med. Grzegorza Dzida, Prezydent m. Zamościa Marcin Zamoyski oraz Dyrektor SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu dr Andrzej Mielcarek.

Jubileusz Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej

Uroczystość jubileuszu Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej odbyła się w dniu 7 listopada br. O godz. 12.00 odprawiona została w Kaplicy Szpitalnej uroczysta Msza Święta, której przewodniczył i kazanie wygłosił JE ks. biskup Mariusz Leszczyński. Kolejna część uroczystości odbyła się w sali konferencyjnej Szpitala.

Jakość opieki zdrowotnej w teorii i praktyce

Konferencja pt. "Jakość opieki zdrowotnej w teorii i praktyce" odbyła się w dniu 6 listopada 2008r. w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie. Tegoroczne spotkanie jest kontynuacją konferencji z 2007 roku, której przedmiotem były systemy jakości w ochronie zdrowia. Podczas tegorocznych obrad poruszano zagadnienia dotyczące m.in. systemów jakości w ochronie zdrowia, wpływu systemu oceny zewnętrznej na uwarunkowania ekonomiczne, korzyści ekonomicznych wprowadzania standardów akredytacyjnych oraz nowych wyzwań i perspektyw rozwoju.

Ranking Rrzeczpospolitej

Po ubiegłorocznym sukcesie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu w Rankingu Szpitali dziennika "Rzeczpospolitej”, w którym szpital zajął II miejsce wśród 100 najlepszych szpitali w Polsce, w tym roku szpital odniósł kolejny sukces i uplasował się kolejny raz na podium zajmując III miejsce. Jednocześnie szpital, tak jak w roku biegłym, zajął I miejsce w rankingu najlepszych szpitali Województwa Lubelskiego.

Biała Niedziela w Grabowcu

Mieszkańcy Grabowca i okolic mieli możliwość przebadania się u lekarzy z naszego Szpitala w dniu 19 października br. w ramach „Białej Niedzieli”. Łącznie udzielono 267 porad w tym 129 porad lekarskich. Wykonano także 69 pomiarów poziomu cukru.

Polityka prywatności