Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Jakość opieki zdrowotnej w teorii i praktyce

Konferencja pt. "Jakość opieki zdrowotnej w teorii i praktyce" odbyła się w dniu 6 listopada 2008r. w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie. Tegoroczne spotkanie jest kontynuacją konferencji z 2007 roku, której przedmiotem były systemy jakości w ochronie zdrowia. Podczas tegorocznych obrad poruszano zagadnienia dotyczące m.in. systemów jakości w ochronie zdrowia, wpływu systemu oceny zewnętrznej na uwarunkowania ekonomiczne, korzyści ekonomicznych wprowadzania standardów akredytacyjnych oraz nowych wyzwań i perspektyw rozwoju.
W spotkaniu udział wzięli m.in.: menedżerowie placówek medycznych, którzy wprowadzili systemy zewnętrznej oceny jakości, przedstawiciele towarzystw naukowych i uczelni medycznych. Wśród nich znaleźli się także reprezentanci ze szpitala „Papieskiego” w Zamościu: dr Andrzej Mielcarek dyrektor szpitala, który przygotował i wygłosił wykład na temat „Systemy oceny zewnętrznej a sytuacja ekonomiczna szpitala”, oraz Mirosław Teterycz Pełnomocnik ds. Zarządzania Środowiskowego i BHP.
Organizatorem spotkania było Ministerstwo Zdrowia – Departament Organizacji Ochrony Zdrowia. Współorganizatorami: Katedra Strategii i Polityki Gospodarczej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Partnerem merytorycznym konferencji było Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Ryszard Pankiewicz
Rzecznik Prasowy
SP Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu

Powrót do listy

Polityka prywatności