Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Świeto Niepodległości

Uroczyste obchody Święta Odzyskania Niepodległości – najważniejszego polskiego święta narodowego- odbyły się w dniu 11 listopada 2008 r. w Zamościu.
Uroczystości rozpoczęły się o godz. 9.30 sesją Rady Miasta. O godz. 11.00 uroczystości kontynuowano przed Zamojskim Ratuszem, w trakcie których oprócz ceremoniału wojskowego wystąpił z przemówieniem okolicznościowym prezydent miasta Marcin Zamoyski. Liczne delegacje składały kwiaty przy płycie pamiątkowej symbolizującej przybycie do miasta Zamościa, Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wśród delegacji, SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu reprezentowali: dr Marek Lipiec z-ca dyr. ds. lecznictwa, Ewa Duma z-ca naczelnej pielęgniarki i Mirosław Brzozowski z-ca dyr. ds. technicznych. Po głównych uroczystościach wszyscy uczestnicy wzięli udział we mszy św. w Zamojskiej Katedrze, której przewodniczył ks. bp Wacław Depo Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.
Na uroczystości wśród pocztów sztandarowych obecny był także poczet naszego szpitala w składzie: Małgorzata Tatarczuk pielęgniarka z Oddziału Laryngologii, Agnieszka Godzińska starsza położna z Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Wojciech Michoński inspektor ds. zaopatrzenia.
Powrót do listy

Polityka prywatności