Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

2008

Dzień Papieski

Uroczystą Mszą Świętą uczczono 30 – tą rocznicę wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Papieża w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu . Uroczystej Mszy przewodniczył i wygłosił kazanie JE ks. Biskup Mariusz Leszczyński.

Onkolodzy w Schwabisch Hall

Delegacja Onkologów Zamojskiego Szpitala „Papieskiego” w składzie: lek. med. Teresa Sosnowska, lek. med. Alicja Furmanek, dr n. med. Tomasz Romanowicz, lek. med. Andrzej Sieracki w dniach 8-12 października br. przebywała z wizytą w Niemczech w partnerskim mieście Schwabisch Hall. Celem wizyty było zwiedzenie Certyfikowanego Centrum Leczenia Raka Piersi i Onkologii ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Ginekologii i Oddziału Onkologii miejscowej kliniki.

Szkolenie jakościowe

Zewnętrzne doskonalące warsztaty szkoleniowe z zakresu prowadzenia wewnętrznych auditów Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Bezpieczeństwem Żywności odbyły się w dniu 3 października br. Szkolenie zostało przeprowadzone w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu oraz w Ośrodku Wypoczynkowym Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

Światowy Dzień Serca

Konferencja prasowa poprzedzająca centralne obchody Światowego Dnia Serca w Zamościu odbyła się w dniu 17 września br. w sali Consulatus zamojskiego Ratusza. W konferencji udział wzięli m.in. Marcin Zamoyski Prezydent Miasta, prof. dr hab. n. med. Andrzej Kutarski Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Oddz. w Lublinie, dr hab. n. med. Andrzej Kleinrok Ordynator Oddziału Kardiologii „Szpitala Papieskiego” w Zamościu i członek Zarządu PTK oraz dr Paweł Dąbrowski Z-ca Ordynatora Oddziału Kardiologicznego „Szpitala Papieskiego”.

Szkolenie Radiologiczne

Obowiązkowe szkolenie z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta będzie odbywać się od 15 września br., w „Szpitalu papieskim”. Szkolenie zakończone będzie egzaminem pisemnym, a po pozytywnym wyniku egzaminu, każdy uczestnik szkolenia uzyska odpowiedni certyfikat ważny pięć lat.

Wakacyjna rada

Rada Społeczna Szpitala obradowała w dniu 4 sierpnia br. Najważniejszym punktem obrad było min. debata na temat przyszłości Zamojskiego Ośrodka Onkologii. Dyskusja obejmowała określenie możliwości oraz kierunku powstania takiego ośrodka w obecnej sytuacji i zdobycia środków finansowych na ten cel.

Porozumienie w sprawie podwyżek

Zawarto porozumienie pomiędzy reprezentacją NSZZ „Solidarność” z Dyrektorem Szpitala w dniu 21 lipca 2008 roku w sprawie podwyżki płac dla personelu pomocniczego, administracyjnego i technicznego, które obowiązują od 1 lipca br. Pracownicy, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony otrzymali 10 % podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego.

Polityka prywatności