Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Szkolenie Radiologiczne

Obowiązkowe szkolenie z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta będzie odbywać się od 15 września br., w „Szpitalu papieskim”. Szkolenie zakończone będzie egzaminem pisemnym, a po pozytywnym wyniku egzaminu, każdy uczestnik szkolenia uzyska odpowiedni certyfikat ważny pięć lat.
Obowiązek odbycia wymienionego szkolenia dotyczy lekarzy wykonujących procedury z zakresu radiologii zabiegowej, lekarzy radiologów oraz techników elektroradiologii. Zgodnie z obowiązującym Prawem atomowym brak certyfikatu potwierdzającego zdanie egzaminu z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta uniemożliwia z dniem 1.01.2009 r. wykonywanie prac polegających na badaniach i zabiegach z użyciem promieniowania jonizującego.
- Udział w szkoleniu oprócz zdobycia certyfikatu z całą pewnością pogłębi świadomość narażenia pacjenta na promieniowanie, który poza pracownikiem jest w sposób szczególny narażony na to promieniowanie - podkreśla Zbigniew Pankiewicz Inspektor Ochrony Radiologicznej.
Dla zapewnienia ciągłości pracy szpitala ustala się dla każdej komórki organizacyjnej podział na dwie grupy. Dobór pracowników do grupy pozostawia się kierownikom komórek organizacyjnych. Szkolenie odbywać się będzie każdego dnia w godz. 9.00 -15.00, a szczegółowy plan przedstawia się następująco:
Grupa I:
16.09-17.09.2008 r - część wspólna dla rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej
18.09.2008 r - część szczegółowa dla radiologii zabiegowej i egzamin
22.09-23.09-24.09.2008 r. - część szczegółowa dla rentgenodiagnostyki i egzamin.
Grupa II:
29.09-30.09-1.10.2008 r. - część wspólna dla rentgenodiagnostyk i radiologii zabiegowej,
2.10.2008 r. - część szczegółowa dla radiologii zabiegowej i egzamin,
6.10-7.10-8.10.2008 r. – część szczegółowa dla rentgenodiagnostyki i egzamin.

Ryszard Pankiewicz
Rzecznik Prasowy
SP Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu

Powrót do listy

Polityka prywatności