Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Szkolenie jakościowe

Zewnętrzne doskonalące warsztaty szkoleniowe z zakresu prowadzenia wewnętrznych auditów Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Bezpieczeństwem Żywności odbyły się w dniu 3 października br. Szkolenie zostało przeprowadzone w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu oraz w Ośrodku Wypoczynkowym Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego.
W warsztatach szkoleniowych wzięło łącznie udział 89 pracowników Szpitala. Zaobserwowano duże zaangażowanie pracowników poszczególnych grup warsztatowych. Dobór osób do grup warsztatowych był dowolny. Wypracowane wnioski dotyczące opisu stwierdzonych niezgodności, stwierdzeń czy potencjalnych niezgodności, przyczyn ich wystąpienia, działań korekcyjnych (w przypadku niezgodności), działań korygujących, doskonalących - przedstawili wyłonieni liderzy grup: Pani Anna Skrok, Pani Bożena Jarosławska – Brzezińska, Pan Stanisław Baryłko, Pan Ryszard Władyga.
Szkolenie przeprowadził Pan Jarosław Nowicki reprezentujący Biuro Doradczo Szkoleniowe JARISO. Dyrektor Szpitala Pan Andrzej Mielcarek podziękował wykładowcy, pracownikom Szpitala, podkreślając ich liczne i aktywne uczestnictwo oraz organizatorom doskonalących warsztatach szkoleniowych.
Program warsztatów obejmował dwie części szkolenia.
I część szkolenia dotyczyła:
Przypomnienia istoty funkcjonowania zintegrowanych systemów zarządzania. Znaczenia i roli auditów wewnętrznych w zintegrowanych systemach zarządzania. Przedstawienia i omówienia trzech studium przypadku (sytuacje auditowe - praca w grupach).
II część spotkania obejmowała podsumowanie omówionych sytuacji auditowych.

Ryszard Pankiewicz
Rzecznik Prasowy
SP Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II

w Zamościu
Powrót do listy

Polityka prywatności