Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

2008

Jubileusz Urologii

Podsumowanie 10-letniej pracy Oddziału Urologicznego odbyło się w dniu 18 stycznia br. w SP Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Uroczystość otworzył i poprowadził Ordynator Oddziału dr n. med. Krzysztof Gąsiorek. Podczas obchodów wykład nt.: Urologia współczesna - wygłosił Konsultant Wojewódzki ds. Urologii i Onkologii Urologicznej w Lublinie prof. dr hab. med. Krzysztof Bar.

VII Zamojskie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe

VII Zamojskie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe „Z SERCEM DO SERCA” odbyło się w dniu 12 stycznia br. w Zamościu. Organizatorami sympozjum byli SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz Fortis S.A. – Dział Edukacji. Spotkanie odbywało się pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego Ks. dr Wacława Depo, Jego Magnificencji Rektora Akademii Medycznej w Lublinie Prof. zwycz. dr hab. n. med. Andrzeja Książka, Pana Prezydenta Miasta Zamość Marcina Zamoyskiego.

Polityka prywatności