Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

VII Zamojskie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe

VII Zamojskie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe „Z SERCEM DO SERCA” odbyło się w dniu 12 stycznia br. w Zamościu. Organizatorami sympozjum byli SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz Fortis S.A. – Dział Edukacji. Spotkanie odbywało się pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego Ks. dr Wacława Depo, Jego Magnificencji Rektora Akademii Medycznej w Lublinie Prof. zwycz. dr hab. n. med. Andrzeja Książka, Pana Prezydenta Miasta Zamość Marcina Zamoyskiego.
Na spotkanie przybyło wielu gości min. Andrzej Olborski Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, dr Mieczysław Kowerski Prorektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.
W sympozjum wzięli udział wybitni specjaliści i autorytety świata nauki z całego kraju min.: Prof. dr hab. n. med Teresa Widomska – Czekajska, Prof. dr hab. n. med. Danuta Pupek-Musialik, Prof. dr hab. n. med. Andrzej Bochenek, Prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski, Prof. dr hab. n. med. Jarosław Drożdż, Prof. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz, Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kutarski.
Sympozjum rozpoczęło się uroczystą mszą świętą odprawioną w intencji „O umocnienie chorych na serce” w Kaplicy Szpitala, której przewodniczył JE ks. dr Wacław Depo. Następnie o godz. 9.30 otwarcia konferencji dokonali prof. dr hab. n. med. Krzysztof Marczewski, dr hab. n. med. Andrzej Kleinrok oraz Andrzej Mielcarek dyrektor SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Po okolicznościowych wystąpieniach rozpoczęły się sesje naukowe.
Zwieńczeniem VII Zamojskiego Sympozjum była „Szkółka niedzielna”, która miała miejsce dnia następnego. Tegoroczny temat szkółki to: „Praktyczne aspekty leczenia chorób układu krążenia. Komu leczenie zachowawcze, komu interwencyjne?.”. Spotkaniu przewodniczyli Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Marczewski oraz dr hab. n. med. Andrzej Kleinrok. W wykładach uczestniczyło ok. 50 lekarzy rodzinnych.
Powrót do listy

Polityka prywatności