Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Biała Niedziela w Grabowcu

Mieszkańcy Grabowca i okolic mieli możliwość przebadania się u lekarzy z naszego Szpitala w dniu 19 października br. w ramach „Białej Niedzieli”. Łącznie udzielono 267 porad w tym 129 porad lekarskich. Wykonano także 69 pomiarów poziomu cukru.
W tym dniu działały następujące poradnie:
1. Laryngologiczna – lek. med. Jerzy Derkacz.
2. Okulistyczna – lek. med. Arkadiusz Dybcio.
3. Reumatologiczna – lek. med. Alina Godzisz.
4. Ginekologiczna – lek. med. Zofia Jezierska.
5. Chorób metabolicznych – lek. med. Andrzej Pochodeńko.
6. Onkologiczna – dr Zofia Świtka.
7. Internistyczna-Nefrologiczna – lek. med. Mirosław Żywicki.
8. Neurologiczna – lek. med. Wiesława Stępień-Wilczek.
9. Chirurgii Naczyń – lek. med. Maciej Jedliński.

Położne: Urszula Naporowska, Jolanta Kasprzak.
Pielęgniarki: Anna Michalczuk, Krystyna Perzyńska, Barbara Czajka, Elżbieta Hałas, Marzena Omelewska-Kowalczyk, Alicja Korzeniowska, Bożena Majkutewicz, Grażyna Macioszek, Monika Szykuła, Maria Spychalska, Renata Waszczuk, Jolanta Kielar.

Nad całością organizacji pieczę sprawował lek. med. Marek Lipiec z-ca dyr. ds. lecznictwa oraz koordynujący Ewa Duma i Ryszard Władyga.
Powrót do listy

Polityka prywatności