Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Rada Społeczna

Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu obradowała w dniu 22 grudnia 2008 r.
Radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali zmiany planu finansowego i inwestycyjnego na 2008r. oraz zmiany w Regulaminie Porządkowym Szpitala. Ponadto Rada wyraziła pozytywną opinię w sprawie przyjęcia przez Szpital darowizny sprzętu medycznego (wózek inwalidzki). Spotkanie zakończyło się połamaniem opłatkiem i złożeniem życzeń świątecznych.

Ryszard Pankiewicz
Rzecznik Prasowy
SP Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Powrót do listy

Polityka prywatności