Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Nowy Z-ca Dyrektora

Decyzją Dyrektora Naczelnego Szpitala Andrzeja Mielcarka z dniem 16 czerwca br. została powołana na stanowisko Dyrektora ds. administracyjnych Szpitala Bernarda Petryk dotychczas pełniąca funkcję Kierownika Sekcji Finansów w Dziale Księgowo-Finansowym.
Zastąpiła na tym stanowisku Andrzeja Szewczuka, który ze względów osobistych złożył rezygnację z zajmowanej funkcji. Szewczuk objął stanowisko Kierownika Działu Analiz Ekonomicznych.
Bernarda Petryk (l.50) jest absolwentką Akademii Rolniczej w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe z rachunkowości na WSZiA w Zamościu. Uczestnik wielu kursów i szkoleń z zakresu podatków i zamówień publicznych.

Ryszard Pankiewicz
Rzecznik Prasowy
SP Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu

Powrót do listy

Polityka prywatności