Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Przegląd Zarządzania Systemów Jakości w Szpitalu

Przegląd Zarządzania wdrożonych zewnętrznych systemów jakości w Szpitalu odbył się w dniu 26 maja 2008r. Zebranie otworzył Andrzej Mielcarek dyrektor Szpitala. Pełnomocnik dyrektora ds. Jakości Urszula Taczała we wprowadzeniu zapoznała wszystkich uczestników spotkania z celem i znaczeniem przeprowadzania systematycznych przeglądów Systemu Zarządzania Jakością, Systemu Zarządzania Środowiskowego, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności HACCP. Następnie Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz BHP Mirosław Teterycz przedstawił dane dotyczące wdrażanych systemów. Podczas spotkania zgłaszano wnioski obejmujące działania doskonalenia funkcjonujących systemów jakości.

Ryszard Pankiewicz
Rzecznik Prasowy
SP Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu

Powrót do listy

Polityka prywatności