Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Wizyta Auditorów ISO

Audity zewnętrzne wdrożonych Systemów Zarządzania: II audit sprawdzający w zakresie Normy ISO 9001 oraz I audit sprawdzający w zakresie Normy 14001, już po raz trzeci od 2006 roku, odbyły się w dniach 23, 24 i 25 czerwca 2008 roku w „Szpitalu Papieskim”.
Audit Certyfikujący dotyczył wdrożonego w tym roku Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – zgodnego z Normą 18001 oraz Audit Certyfikujący wdrożonego Systemu HACCP dotyczącego produkcji zdrowej i bezpiecznej żywności. Audytorzy zewnętrzni zgodnie z przyjętym planem, uwzględniającym poszczególne rozdziały norm zbierali dowody potwierdzające wdrożenie, utrzymanie oraz doskonalenie zewnętrznych systemów jakości. Wstępnie wynik auditów zewnętrznych jest oceniony pozytywnie.

Ryszard Pankiewicz
Rzecznik Prasowy
SP Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu

Powrót do listy

Polityka prywatności