Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

2007

Spotkanie opłatkowe

Tradycyjnie jak każdego roku pracownicy Naszego Szpitala oraz zaproszeni goście spotkali się w dniu 14 grudnia br. na spotkaniu opłatkowym. W spotkaniu udział wzięli JE. Ks. Biskup dr Wacław Depo Ordynariusz Diecezji, Kapelani Szpitala ks. Czesław Szczerba i Tomasz Demczuk, Andrzej Olborski Wicemarszałek Województwa Lubelskiego oraz Dyrekcja i pracownicy Szpitala.

Zapalenie zatok przynosowych

„Zapalenie zatok przynosowych”, tak brzmiał tytuł wykładu wygłoszonego 26 listopada 2007r. w „Starej Elektrowni” przez dr hab. n. med. Janusza Klatkę z Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej AM w Lublinie.

Święto Niepodległości

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 9.30 sesją Rady Miasta. Podczas sesji wygłoszony został referat Andrzeja Kędziory, dyr. Państwowego Archiwum w Zamościu, pt. „Zamość w dniach listopadowych 1918 r.”. O godz. 11.00 uroczystości kontynuowano przed Zamojskim Ratuszem w trakcie których oprócz ceremoniału wojskowego wystąpił z przemówieniem okolicznościowym prezydent miasta Marcin Zamoyski.

Wręczenie certyfikatów

Uroczystość wręczenia Certyfikatu Akredytacyjnego oraz Certyfikatu Systemy Zarządzania Środowiskowego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu odbyła się w dniu 9 listopada br. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej szpitala.

Ranking Rzeczpospolitej

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu zajął II miejsce w rankingu 100 najlepszych szpitali w Polsce dziennika „Rzeczpospolita”. Porównując do roku poprzedniego jest to awans o dwa miejsca. Jednocześnie szpital zajął I miejsce w rankingu najlepszych szpitali Województwa Lubelskiego.

X-lecie Oddziału Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych

Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii S.P. Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu w dniu 20 października br. obchodził jubileusz 10-lecia. Uroczystość odbyła się w dniu 20 października br. w Zamościu przy ul. Sienkiewicza 22 „Stara Elektrownia”.

Konferencja naukowo-szkoleniowa

Konferencja naukowo-szkoleniowa „Wybrane zagadnienia z gastroenterologii” odbyła się w dniach 19-20 października br. w Zamościu przy ul. Sienkiewicza 22 „Stara Elektrownia”.

Polityka prywatności