Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Konferencja naukowo-szkoleniowa

Konferencja naukowo-szkoleniowa „Wybrane zagadnienia z gastroenterologii” odbyła się w dniach 19-20 października br. w Zamościu przy ul. Sienkiewicza 22 „Stara Elektrownia”.
Organizatorami konferencji była Katedra I Kliniki Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową Akademii Medycznej w Lublinie, Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii oraz Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii S.P. Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Patronat nad konferencją objął Jego Ekscelencja Biskup Zamojsko-Lubaczowski ks. dr Wacław Depo oraz Prezydent Miasta Zamościa Marcin Zamoyski.
Powrót do listy

Polityka prywatności