Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

X-lecie Oddziału Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych

Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii S.P. Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu w dniu 20 października br. obchodził jubileusz 10-lecia.
Uroczystość odbyła się w dniu 20 października br. w Zamościu przy ul. Sienkiewicza 22 „Stara Elektrownia”. W uroczystości brali udział pracownicy oddziału szpitala oraz zaproszeniu goście. Podczas uroczystości Ordynator Oddziału lek. med. Ryszard Piasecki przedstawił prezentację multimedialną obejmującą cały okres funkcjonowania oddziału.
Następnie gratulacje i życzenia były składane m.in. przez Andrzeja Mielcarka dyrektora Szpitala i Urszulę Taczałę Z-cę Pielęgniarki Naczelnej, Bogdana Kawałko Prezesa Fundacji Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, Andrzeja Kowalika Z-cę dyrektora NFZ w Lublinie oraz Ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej lek. med. Teresę Sosnowską. Całemu zespołowi Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii życzymy wszystkiego najlepszego z okazji jubileuszu.

Ryszard Pankiewicz
Rzecznik Prasowy
SPSW im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu

Powrót do listy

Polityka prywatności