Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

2007

VIII Dzień Papieski

Obchody „Dnia papieskiego”, święta patronalnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, odbyły się w dniu 16 października br. Pracownicy, pacjenci oraz przyjaciele szpitala brali udział w uroczystej Mszy Świętej, która odbyła się o godz. 15.00 w Szpitalnej Kaplicy.

Szpital Przyjazny Dziecku

Na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i Neonatologii S.P. Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu w dniach 1-2 października br., przebywał Zespół Oceniający Szpitale z Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią.

Audit certyfikujący

TUV Rheinland Polska Sp. z o.o. w dniach 17-18 września br. przeprowadziła w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im Papieża Jana Pawła II w Zamościu, II część auditu certyfikującego na zgodność z wymaganiami normy ISO 14001:2004.

Biała Niedziela w Bondyrzu

Rada Sołecka wsi Bondyrz i Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu w dniu 16 września br. w miejscowości Bondyrz zorganizowali „Białą Niedzielę”.

Konferencja „Rola rehabilitacji w powrocie do zdrowia"

Konferencja „Rola rehabilitacji w powrocie do zdrowia pacjentów onkologicznych” odbyła się w dniu 14 września br. w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Szkolenie nt. Normy ISO 14001

Wschodni Klub Techniki i Racjonalizacji, Ośrodek Szkoleniowy w dniach 12-13 września przeprowadził szkolenie dla Kadry Kierowniczej Szpitala nt. Wymagania normy ISO 14001. Uczestnicy zapoznali się m.in. z podejściem procesowym, celami systemu zarządzania środowiskowego, podstawowymi podobieństwami i różnicami w stosunku do systemu zarządzania jakością oraz podstawowymi definicjami.

Audit ISO

TUV Rheinland Polska Sp. z o.o. w dniach 26-27.07.2007 r. przeprowadziła w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu I audit nadzorujący na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:200 oraz I część auditu certyfikującego na zgodność z wymaganiami normy ISO 14001:2004.

Polityka prywatności