Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

2007

VI Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe

VI Zamojskie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe „Z sercem do panów po pięćdziesiątce”, które odbyło się w dniach 11–14 stycznia 2007 r. w zamojskim klubie „Stara Elektrownia” zgromadziło ok. 250 uczestników z całego kraju. Patronat nad sympozjum przyjęli: Minister Zdrowia prof. Zbigniew Religa, Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ksiądz biskup Wacława Depo, Rektor Akademii Medycznej w Lublinie prof. Andrzej Książek oraz Prezydent Zamościa Marcin Zamoyski.

Zabawa choinkowa

Około 300 dzieci pracowników szpitala bawiło w niedzielę 17 stycznia br. się podczas tradycyjnej zabawy choinkowej. Mikołaj w towarzystwie pirata, dam dworu, mikołajki i Indianki zabawiali dzieci porywając je do tańca, organizując gry, zabawy, konkursy i zgaduj-zgadule. Choinkowe paczki wręczał dzieciom osobiście Mikołaj. Zabawa choinkowa trwała od godziny 10.00 do godziny 19.00.

Polityka prywatności