Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

VI Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe

VI Zamojskie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe „Z sercem do panów po pięćdziesiątce”, które odbyło się w dniach 11–14 stycznia 2007 r. w zamojskim klubie „Stara Elektrownia” zgromadziło ok. 250 uczestników z całego kraju. Patronat nad sympozjum przyjęli: Minister Zdrowia prof. Zbigniew Religa, Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ksiądz biskup Wacława Depo, Rektor Akademii Medycznej w Lublinie prof. Andrzej Książek oraz Prezydent Zamościa Marcin Zamoyski.
Oficjalne otwarcie sympozjum odbyło się 11 stycznia w sali Consulatus zamojskiego Ratusza. Inaugurując obrady, okolicznościowe wystąpienia wygłosili: prof. dr hab. Krzysztof Marczewski, Ksiądz Biskup Wacław Depo Ordynariusz Diecezji Zamojsko–Lubaczowskiej, Marcin Zamoyski Prezydent Zamościa, Mieczysław Kowerski Prorektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, natomiast list od Andrzeja Mielcarka Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II do uczestników sympozjum odczytał Jerzy Derkacz Zastępca Dyrektora Szpitala ds. Lecznictwa.
Bezpośrednio po inauguracji rozpoczęła się pierwsza, międzynarodowa sesja „Bioethics in the ligth of Moral Theology”. Rozpoczął ją ksiądz prof. dr hab. Emmanuel Aqius z Uniwersytetu w La Valettcie (Malta) wykładem „Contribution of Moral Theology to European Bioetchics”. Kolejny wykład - „ Moral Theology in Common Europe, what should a physician know” wygłosił ksiądz prof. dr hab. Gunter Virt z Uniwersytetu Wiedeńskiego. Sesją międzynarodową zamknął wykład „The place of the polish moral theology in European Science” księdza prof. dr hab. Andrzeja Derdziuka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Kolejne dwa dni sympozjum od rana do wieczora wypełnione były wykładami poświęconymi przede wszystkim problemom zdrowotnym mężczyzn po 50 roku życia. Między innymi uczestnicy sympozjum wysłuchali wykładów: prof. dr hab. Ryszarda Grenda „Czy mężczyźnie po 50-tce potrzebny jest pediatra?”, „Mężczyzna 50-letni, czy warto go leczyć?” Jerzego Millera, „Czy starsi panowie chorują inaczej na serce?” dr hab. Andrzeja Kleinroka. Jednak wielu spośród wykładowców poświęciło swoje wykłady problemom zdrowotnym dotykającym generalnie ludzi starszych. Tej tematyce poświęcone były m.in. wykłady: prof. dr hab. Franciszka Kokota „Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej w II połowie życia”, prof. dr hab. Grzegorza Walnera – „Zaburzenia czynności przewodu pokarmowego w drugiej połowie życia”, „Nowotwory jelita grubego u osób w wieku podeszłym” prof. dr hab. Adama Dzikiego, „Ruch jako lekarstwo nie tylko dla mężczyzn” prof. dr hab. Michała Nowickiego. Na zakończenie trzeciego dnia sympozjum wykład „O perspektywach rozwoju medycyny klinicznej do roku 2057...” wygłosił pomysłodawca i organizator sympozjów z cyklu „Z sercem do ...” prof. dr hab. Krzysztof Marczewski. Ostatni dzień sympozjum rozpoczął się od Mszy Świętej O Umocnienie Chorych odprawionej w Katedrze Zamojskiej, której przewodniczył Ksiądz Biskup Wacław Depo. Następnie odbyły się zajęcia szkółki niedzielnej, w trakcie których specjaliści z Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II: urolog dr Krzysztof Gąsiorek, androlog dr Michał Słomian, okulista dr Waldemar Kędziora nauczali jak troszczyć się o zdrowie 50-latków.
Ta edycja sympozjum była pierwszą w historii cyklu sympozjów, w trakcie której odbyła się sesja międzynarodowa z udziałem wykładowców z zagranicy. Wśród krajowych wykładowców znalazło się wiele znakomitości krajowego świata medycznego, które zaprezentowały wielce interesujące i merytoryczne wykłady.
Organizatorami sympozjum byli: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Dział Edukacji Fortis S.A.

Jerzy Zarębski

Powrót do listy

Polityka prywatności