Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

2007

Dwa tysiące operacji serca w Zamościu

O godz. 16.00 w sali konferencyjnej Klubu Muzycznego „Stara Elektrownia” w Zamościu odbyło się z inicjatywy Ordynatora Oddziału Kardiochirurgii naszego Szpitala dr Tadeusza Gburka, sympozjum w związku z przeprowadzeniem w zamojskiej placówce 2000 operacji serca. W sympozjum uczestniczył wybitny specjalista w dziedzinie kardiochirurgii prof. med. Andrzej Bochenek, szef I Kliniki Kardiochirurgii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.

Nowy typ operacji na Oddziale Kardiochirurgii

W dniu 23 kwietnia br. na Oddziale Kardiochirurgii Szpitala im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu przeprowadzono operację rekonstrukcji zastawki dwudzielnej lewej komory serca. To pierwsza tego typu operacja w zamojskim szpitalu.

II rocznica śmierci Jana Pawła II

Wracamy do tamtych dni powrotu do domu Ojca jednego z największych Papieży, jednego z największych świętych, Jana Pawła Wielkiego

Otwarcie Oddziału Onkologii Klinicznej

W dniu 30 marca br. uroczyste otwarcie Oddziału Onkologii Klinicznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.00 mszą św. w kaplicy szpitalnej, której przewodniczył ks. biskup Wacław Depo ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Symboliczne przecięcie wstęgi dokonane zostało na Oddziale Onkologii Klinicznej.

Centrum Onkologii Ziemi Zamojskiej

Zamojski Ośrodek Onkologiczny będzie działał przy szpitalu „papieskim” w Zamościu Taką decyzję podjęli Radni Sejmiku Województwa Lubelskiego, którzy przegłosowali przyjęcie budżetu sejmiku na 2007r. Zakłada on, że 200 tys. zł. otrzyma nasz Szpital z budżetu sejmiku na rozpoczęcie prac związanych z inwestycją. Kolejne 400 tys. zł. zostanie pokryta ze środków własnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II.

Dzień Chorego

W dniu wspomnienia Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, 11 lutego, będziemy obchodzić Ogólnoświatowy Dzień Chorych. Uroczystościom tegorocznego Dnia Chorych obchodzonym w naszym Szpitalu przewodniczyć będzie ks. bp Mariusz Leszczyński.

Prof. Marczewski opiniuje dla UE

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Marczewski Ordynator Oddziału Nefrologii, Endokrynologii, Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych ze Stacją Dializ Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu 25 stycznia br. jako jeden z trzech reporterów Europejskiej Grupy ds. Etyki w Nauce i Nowych Technologiach wręczył Jose Manuelowi Barroso Prezydentowi Komisji Europejskiej opinię dotyczącą etycznych aspektów powstania nanomedycyny.

Polityka prywatności