Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

2007

Uruchomienie nowego tomografu komputerowego

Zmodernizowany sprzęt to 64-ro rzędowy tomograf spiralny. Umożliwia wykonywanie najszerszego zakresu badań jakie wykonuje się poprzez zastosowanie tomografu komputerowego na świecie. Dokupione zostały trzy stacje lekarskie diagnostyczne, które umożliwiają trzy wymiarową obróbkę obrazu (naczyń, serca, mózgu, jamy brzusznej, kończyn).

Ocena standardów akredytacyjnych

Wizytatorzy z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z Krakowa w dniach 20-22 czerwca br. oceniali realizacje standardów akredytacyjnych w szpitalu papieskim. Harmonogram wizyty akredytacyjnej obejmował: spotkania zespołu wizytującego z Dyrekcją szpitala, przegląd dokumentacji szpitala, prowadzenie wywiadu i obserwację bezpośrednią. Szczególną uwagę wizytatorzy zwrócili na oddziały szpitalne, gdyż tu najczęściej dochodzi do konfrontacji chorego ze Szpitalem.

IX RAJD „EKOLOGICZNIE I ZDROWO ZE SŁUŻBĄ ZDROWIA"

Dzień Papieski w Zamościu

Tego nikt się nie spodziewał. Tłumy jakie rzadko można spotkać na zamojskiej starówce. Wielka scena, a na niej wspaniały chór, orkiestra symfoniczna, śpiewający bosko Georgina Tarasiuk, Michał Gasz, Grzegorz Wilk, Anna Józefina Lubieniecka, Dorota Jarema, Jacek Janiszewski i Piotr Rubik. W taki właśnie sposób zamościanie obchodzili VIII Dzień Papieski zorganizowany na Rynku Wielkim w Zamościu w dniu 12 czerwca w rocznicę pobytu Ojca Świętego w Zamościu.

Umowa na modernizację tomografu

Umowa o modernizację tomografu komputerowego firmy GE model Sytec 3000i, pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu a firmą GE Medical Systems Polska Sp. z o o., została zawarta w dniu 9 czerwca br. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany został po przeprowadzonym postępowaniu w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Nowy doktor

dr Agnieszka Sawicka absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie, wydział lekarski uzyskała tytuł naukowy doktora. Pracę doktorską na temat „Układ krążenia a funkcje kognitywne u chorych dializowanych”, obroniła na AM w Lublinie w dniu 8 czerwca br.

Prawie milion

Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 6 czerwca br., przychylając się do wniosku złożonego przez „Szpital papieski”, przyznał z budżetu województwa na 2007 r. dotację w wysokości 997.000 zł., z przeznaczeniem na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

Polityka prywatności