Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Wręczenie certyfikatów

Uroczystość wręczenia Certyfikatu Akredytacyjnego oraz Certyfikatu Systemy Zarządzania Środowiskowego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu odbyła się w dniu 9 listopada br. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej szpitala. Na uroczystość przybyli m.in.. JE ks. biskup Wacław Depo Ordynariusz Zamojsko-Lubaczowski, Andrzej Olborski Wicemarszałek Województwa, Sławomir Zawiślak Poseł na Sejm RP, Jerzy Hennig Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i Marek Mucha Wiceprezes Zarządu TUV Rheinland Polska.
Podczas uroczystości wręczono prof. Marianowi Czochra medal „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”. Pan Profesor jest związany z Zamościem sentymentalnie i zawodowo. Wieloletni konsultant wojewódzki województwa lubelskiego. Konsultant regionalny na woj. chełmskie, zamojskie, bialskopodlaskie. Członek Krajowego zespołu specjalistycznego ds. neurochirurgii. W tym czasie Pan Profesor operował wielokrotnie we wszystkich szpitalach woj. lubelskiego urazy czaszkowo-mózgowe, w tym w Zamościu. Był inspiratorem powstania Oddziału Neurochirurgii w „Szpitalu Papieskim” w Zamościu. Do 1995 r. był kierownikiem KL Neurochirurgii AM w Lublinie. Tworzył od podstaw neurochirurgię w województwie lubelskim, wprowadzał w skali kraju nowoczesne techniki operacyjne w neurochirurgii. Medal wręczył Marszałek Andrzej Olborski, Arkadiusz Bratkowski Radny Sejmiku Województwa oraz Andrzej Mielcarek Dyrektor Szpitala.
Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali prezentację, nt. „PACJENT - PRACOWNIK - SYSTEMY JAKOŚCI”, obejmującej drogę szpitala w pozyskiwaniu kolejnych certyfikatów jakości. Wręczenia certyfikatów dokonali Jerzy Hennig Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz Marek Mucha Wiceprezes Zarządu TUV Rheinland Polska. Otrzymanie certyfikatów daje gwarancję wysokiej jakości usług medycznych świadczonych przez zamojską placówkę. Stawia zamojską placówkę w gronie najlepszych szpitali w kraju. Certyfikat akredytacyjny SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu otrzymuje już po raz trzeci, zaś certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego po raz pierwszy. Certyfikaty nadawane są na okres trzech lat.

Ryszard Pankiewicz
Rzecznik prasowy
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkim
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Powrót do listy

Polityka prywatności