Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Święto Niepodległości

Uroczyste obchody Święta Odzyskania Niepodległości – najważniejszego polskiego święta narodowego - odbyły się w dniu 11 listopada w Zamościu.
Uroczystości rozpoczęły się o godz. 9.30 sesją Rady Miasta. Podczas sesji wygłoszony został referat Andrzeja Kędziory, dyr. Państwowego Archiwum w Zamościu, pt. „Zamość w dniach listopadowych 1918 r.”. Wręczono także akt nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Zamościa” Janowi Andreasikowi, rektorowi WSZiA w Zamościu.
O godz. 11.00 uroczystości kontynuowano przed Zamojskim Ratuszem w trakcie których oprócz ceremoniału wojskowego wystąpił z przemówieniem okolicznościowym prezydent miasta Marcin Zamoyski. Liczne delegacje składały kwiaty przy płycie pamiątkowej symbolizującej przybycie do miasta Zamościa, Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wśród delegacji, SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu reprezentowali: Andrzej Mielcarek dyr. szpitala, Marek Lipiec z-ca dyr. ds. lecznictwa, Andrzej Szewczuk z-ca dyr. ds. administracyjnych i Mirosław Brzozowski z-ca dyr. ds. technicznych.
Po głównych uroczystościach wszyscy uczestnicy wzięli udział we mszy św. w Zamojskiej Katedrze której przewodniczył ks. bp Wacław Depo Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.
Na uroczystości wśród pocztów sztandarowych obecny był także poczet naszego szpitala w składzie: Ewa Kucharska z-ca pielęgniarki oddziałowej Oddziału Laryngologii, Agnieszka Godzińska starsza położna w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i Wojciech Michoński inspektor ds. zaopatrzenia.

Ryszard Pankiewicz
Rzecznik Prasowy
SP Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu

Powrót do listy

Polityka prywatności