Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

2004

Goście ze Schwabisch Hall

W 15 rocznicę partnerskiej współpracy między Zamościem, a Schwabisch Hall w naszym mieście odbyły się uroczystości z okazji jubileuszu partnerstwa miast. Z tej okazji dokonano podsumowania dotychczasowych dokonań w tym zakresie, które obejmują między innymi współpracę Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II ze Szpitalem Krankenhaus DIAK w Schwabisch Hall.

Docent Andrzej Kleinrok

Rada Naukowa Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie nadała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych dr Andrzejowi Kleinrokowi Ordynatorowi Oddziału Kardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Stopień naukowy doktora habilitowanego został nadany za pracę habilitacyjną „Ostre zespoły wieńcowe w byłym województwie zamojskim w latach 1995 –1998.

Biała Niedziela w Grabowcu

W niedzielę 19 września 2004 r. w Grabowcu, w ramach „Białej Niedzieli”, z porad lekarzy specjalistów z Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu skorzystało 333 mieszkańców gminy Grabowiec. Natomiast 127 osób wykonało pomiary poziomu cukru, ciśnienia, wagi i wzrostu.

Certyfikat Akredytacyjny

Nawiedzenie Matki Bożej

Z Matką Odkupiciela– mocni nadzieją Nawiedzenie Matki Bożej w Jasnogórskim Wizerunku w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Dożynki Wojewódzkie

Kilkusetosobowy korowód dożynkowy, z wieńcami z całej Lubelszczyzny, wyruszył z Rynku Wielkiego na stadion zamojskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, miejsce głównych uroczystości. Korowodowi przewodzili starostowie dożynek: Halina Romaszewska z Sosnowicy koło Parczewa i Jerzy Cichocki z Zaburza koło Radecznicy.

Certyfikat dla szpitala

Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu otrzymał w ostatnich dnia lipca Certyfikat Akredytacyjny od Ośrodka Akredytacyjnego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Oznacza to, że poziom usług medycznych świadczonych w szpitalu odpowiada światowym standardom.

Polityka prywatności