Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

2004

Biała Niedziela

W związku ze Światowym Dniem Chorego i stale narastającym zapotrzebowaniem na porady specjalistyczne w dniu 22.02.2004 r. dla mieszkańców Zamościa i okolic została przeprowadzona akcja konsultacyjno – lecznicza, zwana „Białą Niedzielą”.

XII Światowy Dzień Chorego

Modlitwa : Najlepszy Ojcze, w swej wszechmocy zachowaj w sprawiedliwości i ładzie żyjących w pokoju, a zwaśnionych doprowadź do zażegnania wszelkich działań, przynoszących ból i cierpienie. Ciebie prosimy! Panie Jezu Chryste, daj łaskę zdrowia duszy i ciała wszystkim chorym, niech z radością powrócą do swoich obowiązków i w pełni uczestniczą w życiu rodziny i Kościoła. Ciebie prosimy! Duchu Święty, obdarz pokojem wszystkich naszych lekarzy i napełnij ich swoim światłem, niech w sztuce lekarskiej odnajdują swoje powołanie. Ciebie prosimy! Święty Rafale, uproś łaskę miłości i radości tym, którzy pielęgnują chorych, niech ich służba niesie ulgę w cierpieniu i nadzieję powrotu do zdrowia. Ciebie prosimy! Niepokalana Dziewico i Matko Kościoła, roztaczaj nadal swoją opiekę nad wszystkimi pracownikami służby zdrowia i broń ich przed wszelką niesprawiedliwością. Ciebie prosimy! I nas, tu zgromadzonych, wspieraj swym orędownictwem, byśmy nie ulegali żadnym słabościom, a służąc sobie nawzajem w miłości, budowali w naszych szpitalach sanktuaria Jezusa Chrystusa, Twojego cierpiącego Syna. Ciebie prosimy!

III Zamojskie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe

Polityka prywatności