Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ogłasza przetarg na dzierżawę parkingów i ciągów pieszo - jezdnych

Data ogłoszenia: 09.12.2019

Termin składania ofert: 10.01.2020

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 20.01.2020

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Plan sytuacyjny
Parkingi wzór umowy
Parkingi oświadczenie zał. nr 2
Parkingi formularz ofertowy zał. nr 1
Parkingi dodatkowe warunki
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
13.12.2019. Odpowiedzi na pytania
23.12.2019. Odpowiedzi 1
23.12.2019. odpowiedzi 2
23.12.2019. odpowiedzi 3
09.01.2020. odpowiedź na pytanie
17.01.2020. wybór oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności