Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

2015

Badanie satysfakcji pacjenta w szpitalu „papieskim”

Badanie satysfakcji pacjenta PASAT Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Życzenia Świąteczne

Materiał wideo

Bóg się rodzi…

W kaplicy szpitalnej odbyło się spotkanie opłatkowe pracowników i pacjentów Szpitala z Biskupem Zamojsko-Lubaczowskim ks. Marianem Rojkiem.

Polityka prywatności