Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

2015

Dzieciaki podziękowały dr Hannie Orjanik

Wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury w Zamościu nominowali z-cę Ordynatora Oddziału Neonatologii naszego Szpitala dr Hannę Orjanik do corocznej nagrody „Dzieciaki Dziękują”. 

Nowe technologie w kardiologii

W dniach 13-14 maja 2015 r. w Oddziale Kardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu przeprowadzono pierwsze w historii oddziału zabiegi zamknięcia uszka lewego przedsionka u pacjentów z migotaniem przedsionków, którzy mają zwiększone ryzyko udaru mózgu.

Medycyna 2015. Postępy diagnostyki i terapii

25 kwietnia br. odbyła się w Zamościu konferencja naukowo–szkoleniowa pt. „Medycyna 2015. Postępy diagnostyki i terapii”. Głównym celem konferencji było przekazanie informacji o aktualnych możliwościach i kierunkach rozwoju różnych dziedzin medycyny na świecie i w Polsce oraz przedstawienie wzajemnych oczekiwań różnych specjalności we wspólnym prowadzeniu pacjentów. 

Najlepiej zarządzany szpital w kraju

21 kwietnia br. w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia wyróżnień najlepszym szpitalom w ramach przeprowadzonego badania - System benchmarkingu szpitali „Portrety szpitali – mapy możliwości”. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła w Zamościu zdobył wyróżnienie dla Najlepszego Szpitala w kraju w kategorii zarządzanie, które osobiście odebrał Marek Lipiec, z-ca dyrektora ds. lecznictwa szpitala. 

Cukrzyca – problem interdyscyplinarny cz. VIII

W dniach 13-14 lutego br. odbyła się ósma edycja konferencji diabetologicznej pod hasłem „Cukrzyca – problem interdyscyplinarny”. 

Obchody Dnia Chorego

Z racji obchodzonego w dniach 11 i 13 lutego br. Dnia Chorego w szpitalu, podsumowano najważniejsze ubiegłoroczne przedsięwzięcia i wydarzenia przeprowadzone w szpitalu, w tym obchody jubileuszu XX – lecia działalności medycznej. 

O krwi w Zamościu

22 stycznia br. w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu odbyło się spotkanie naukowo-szkoleniowe dla lekarzy specjalistów pt. „Zaburzenia hemostazy jako interdyscyplinarne wyzwanie”. Do Zamościa przyjechali wybitni specjaliści i autorytety w dziedzinie transfuzjologii klinicznej.

Polityka prywatności