Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

2015

Obchody Dnia Transplantacji

W dniu 20 stycznia br. w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu odbyło się spotkanie opłatkowe osób po transplantacji i zaangażowanych w propagowanie dawstwa narządów z udziałem Ordynariuszem Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ks. bp. Marianem Rojkiem, dyrekcją szpitala i personelem medycznym. Spotkanie wpisuje się także w obchodzony 26 stycznia Ogólnopolski Dzień Transplantacji, w rocznicę pierwszego udanego przeszczepu nerki w 1966 r. w I Klinice Chirurgicznej Akademii Medycznej w Warszawie.

Polityka prywatności