Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

2015

Światowy Dzień Wcześniaka

Organizatorem obchodów był Oddział Neonatologii oraz Ośrodek Rehabilitacji Dzieci „Kangurkowo”. Materiał wideo.

Nowy szef Bloku Operacyjnego

Z dniem 1 listopada br. stanowisko kierownika Bloku Operacyjnego z Centralnej Sterylizatorni objął dr Jerzy Wójcik.

Program badań przesiewowych w kierunku wykrywania raka jelita grubego

Uprzejmie informujemy, że w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, można poddać się bezpłatnym profilaktycznym  badaniom kolonoskopowym zleconym przez Ministerstwo Zdrowia.  

Światowy Dzień Wcześniaka w Zamościu

Z racji obchodzonego w dniu 17 listopada br. Światowego Dnia Wcześniaka w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu odbyło się spotkanie w formie warsztatów dla wcześniaków i ich rodziców.

Światowy Dzień Udaru Mózgu

29 października obchodzony był Światowy Dzień Udaru Mózgu ustanowiony w 2006 r. przez Światową Organizację Udaru Mózgu (World Stroke Organization WSO). Tego dnia prowadzona jest akcja uświadomienia społeczeństwu, że udar mózgu jest częstym schorzeniem, na które zapada co raz więcej osób. 

XX lat Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym

7 października br. odbyła się uroczystość jubileuszu XX – lecia Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Na obchody przybyło wielu znamienitych gości, m.in. przedstawiciele władz samorządowych i uczelni wyższych, dyrektorzy i ordynatorzy szpitali, reprezentanci organizacji lekarskich i pielęgniarskich oraz sądownictwa i prokuratury. 

Polityka prywatności