Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

2012

Spotkanie opłatkowe

Tradycyjnie, jak każdego roku, w dniu 21 grudnia o godz. 13.00 w Kaplicy szpitalnej odbyło się spotkanie przedświąteczne Pracowników Szpitala z Pasterzem Diecezji ks. bp. Mariuszem Rojkiem, Biskupem Zamojsko-Lubaczowskim.

Pacjent może serfować w sieci

Na terenie szpitala uruchomiony został bezprzewodowy dostęp do internetu dla pacjentów. Punkty dostępowe (tzw. HotSpot) zostały zainstalowane na piętrach szpitala od drugiego do siódmego. Dzięki nim rozsyłany jest sygnał WiFi umożliwiający połączenie się z internetem za pomocą urządzeń elektronicznych wyposażonych w odpowiednie karty sieciowe.

Analiza wskaźników jakości – znaczenie i jej potrzeba

„ … kiedy możesz mierzyć to, o czym mówisz, i wyrazić to w liczbach, już coś o tym wiesz, lecz kiedy nie możesz tego wyrazić w liczbach, twoja wiedza jest niedostateczna, niewielka i niedoskonała”. (Kelvin)

Kapelan Pielęgniarek i Położnych

Ks. Jacek Kania, kapelan szpitala, 5 listopada został mianowany przez Ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ks. bp. Mariana Rojka na Duszpasterza Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich – Oddział Zamość.

Kardiologia na najwyższym poziomie

„Postępy w kardiologii” - pod takim tytułem w dniu 16 listopada odbyła się konferencja szkoleniowo-naukowa organizatorem której był Oddział Zamojski Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Oddział Kardiologii SPSW im. Papieża Jana Pawła II.

Ranking Rzeczpospolitej

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu w tegorocznym rankingu szpitali dziennika „Rzeczpospolita” zajął podwójne II miejsce w kraju w kategorii zabiegowych szpitali publicznych: wielospecjalistycznych i onkologicznych oraz jakości opieki medycznej. Ranking dla „Rzeczpospolitej” opracowało Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

1,5 miliona na Rehabilitację

Szpital otrzymał środki finansowe z Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego w wysokości ok. 1,5 mln. zł. na remont nieużywanego budynku zwanego „zwierzętarnią”, z przeznaczeniem na działalność Oddziału Rehabilitacji. Inwestycja ta może zostać zrealizowana dzięki Zarządowi Województwa, który jednogłośnie podjął decyzję o przyznaniu środków finansowych na ten cel.

Polityka prywatności