Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

2010

Spotkanie opłatkowe

23 grudnia w Szpitalnej Kaplicy, Pracownicy oraz Pacjenci i Przyjaciele Szpitala wzięli udział w uroczystym spotkaniu opłatkowym.

Nowe lasery w Oddziale Laryngologii

W oddziale Laryngologii zostały uruchomione nowe lasery wykorzystywane w operacjach laryngologicznych. Dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych zakupiono dla oddziału lasery: diodowy i CO2 współpracujący z mikroskopem operacyjnym za pomocą mikromanipulatora.

Unijne fundusze na Oddział Anestezjologii

Podpisana została umowa na podstawie której będzie dofinansowany projekt „Dostosowanie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Ze środków unijnych projekt będzie dofinansowany w kwocie ok. 2,6 mln. zł., co stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych projektu.

XV-lecie Neurologii

20 listopada 2010 r. miała miejsce uroczystość jubileuszu 15-to lecia Oddziału Neurologicznego i Pododdziału Udarowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele kościoła, władz samorządowych, środowiska medycznego, zarządu szpitala na czele z dyrektorem Andrzejem Mielcarkiem, ordynatorzy, pracownicy oddziału i szpitala oraz instytucji współpracujących.

Wykłady o transplantacji

17 listopada 2010 r. odbyła się druga edycja konferencji „TRANSPLANTACJA - JESTEM NA TAK. PROGRAM EDUKACYJNY DLA SZKÓŁ”, zorganizowana dla nauczycieli biologii, wychowawców i katechetów.

Nowy Totus Tuus

Nowy emblemat z herbem papieskim Totus Tuus został zamontowany na budynku naszego szpitala. Po przeprowadzonym remoncie elewacji zewnętrznej pojawiła się konieczność wymiany emblematu. Zgodnie z uchwałą Zarządu Fundacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, całość kosztów związanych z wykonaniem oraz montażem emblematu sfinansowane zostało przez Fundację.

Debata o sytuacji w ochronie zdrowia

5 listopada 2010 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbyła się wojewódzka konferencja poświęcona tematyce ochrony zdrowia. Organizatorami spotkania był Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele środowisk akademickich i naukowych, ochrony zdrowia oraz samorządów.

Polityka prywatności