Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

2002

Wizyta przedstawicieli Szpitala Schwäbisch Hall

W dniach 11-12.10.2002 z roboczą wizytą gościli w naszym szpitalu Dyrektor Szpitala Diakonie w Schwäbisch Hall Pan Hans- Peter Maier wraz z asystentem Panem Hans - Christoph Ketelhut. Wizyta ta była podsumowaniem programu "Wschodnio - Zachodnie spotkanie..." wspieranego przez Fundację Roberta Boscha, obejmującego wspólne spotkania i wymianę doświadczeń kobiet po mastektomii oraz praktyki lekarskie, pielęgniarskie i kadry zarządzającej w Szpitalu w Schwäbisch Hall.

Praktyka w szpitalu w Diakonie

W ramach realizowanego programu "Wschodnio - Zachodnie spotkanie...", który jest wspierany przez Fundację Roberta Boscha, na praktykę do Szpitala Diakonie w Schwäbisch Hall udała się grupa pracowników SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. W praktyce uczestniczyli lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci oraz Zastępcy Dyrektora Szpitala.

2006-07-19 Wizyta w szpitalu w Diakonie

W ramach projektu "Wschodnio - Zachodnie spotkanie..." wspieranego przez Fundację Roberta Boscha oraz na zaproszenie Dyrekcji Szpitala Diakonie w Schwäbisch Hall w dniach 16 - 19 lipca 2002 roku złożyli wizytę Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Andrzej Mielcarek i Dyrektor d/s Administracyjnych Roman Kapica.

Zmarł Jan Zamoyski

W dniu 29 czerwca 2002r. zmarł w wieku 90 lat Jan Zamoyski, ostatni ordynat zamojski. Jan Zamoyski, urodzony 12 czerwca 1912 r., syn Maurycego i Marii z Sapiehów, był 16 ordynatem zamojskim. Żołnierz WP, w czasie wojny działał w konspiracji, w jego majątkach ukrywało się wiele osób poszukiwanych przez Niemców.

Wizyta Ministra Łapińskiego

W dniu 17 czerwca 2002 r. w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu złożył wizytę Minister Zdrowia prof. Mariusz Łapiński. Minister zwiedził szpital, następnie spotkał się z jego medyczną kadrą kierowniczą, a także z kierownikami i przedstawicielami administracji najważniejszych placówek służby zdrowia województwa lubelskiego.

Dzień Dziecka

W dniu 01.06.2002r. Służba Socjalna Szpitala zorganizowała imprezę z okazji Dnia Dziecka, Festyn odbył się w Krasnobrodzie na malowniczym Roztoczu. Bawiło się 720 osób - pracowników Szpitala wraz z rodzinami. Ciekawy program rekreacyjno - estradowy sprawił, że dzieci i rodzice miło spędzili czas.

Nagroda Marszałka Województwa Lubelskiego

W dniu 15 maja 2002 r. w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu złożyli wizytę Marszałek Województwa Lubelskiego Edward Hunek i Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Krzysztof Jarząbek.

Polityka prywatności