Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Wymiana uszkodzonych i wyeksploatowanych akumulatorów zasilacza UPS firmy APC w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

(AT.R.334.44.2.2022)

Data ogłoszenia: 27.12.2022

Termin składania ofert: 11.01.2023

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 13.01.2023

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Załącznik nr 1- OPZ
Załącznik nr 2 - oferta wykonawcy
Załącznik nr 3 - oferta cenowa
Załącznik nr 4- klauzula informacyjna
Załącznik nr 5 - Oświadczenie
Wzór umowy
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
17.01.2023. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności