Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

2021

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PIELĘGNIARKI - 12 MAJ / DZIEŃ POŁOŻNEJ - 8 MAJ

11.05.2021

Święto pielęgniarek i położnych jest dobrą okazją do podkreślenia jak ważną rolę wobec człowieka i społeczeństwa pełnią pielęgniarki i położne. W tym roku ta rola determinowana jest dodatkowo pandemią Covid-19, przy zwalczaniu której kadra pielęgniarska i położnicza jest niezastąpiona. W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu zatrudnionych jest 592 pielęgniarek (w tym 15-tu pielęgniarzy) i 58 położne. Z całej kadry 650 osób 447 to specjaliści w określonych dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa. Wśród pielęgniarek najwięcej jest specjalistów pielęgniarstwa chirurgicznego - 81, a wśród położnych pielęgniarstwa położniczego - 22. Najliczniejsza grupa zawodowa w Szpitalu wykonuje zawód szczególny, zawód zaufania publicznego. Jest on związany z holistycznym podejściem do pacjenta, wymagający wyjątkowych predyspozycji, cierpliwości, życzliwości, empatii i troski o ludzkie zdrowie i życie. Pielęgniarki towarzyszą człowiekowi w najintymniejszych momentach jego życia pomagając mu walczyć z bólem i cierpieniem spowodowanym chorobą. Wykonują swoją pracę zgodnie z regułami procesu pielęgnowania i misją, którą jest udzielanie pomocy. Współczesna pielęgniarka, położna przygotowana jest formalnie i merytorycznie do pielęgnowania samodzielnego, profesjonalnego i odpowiedzialnego. Jednak takie wyzwanie jak epidemia Covid-19 trudno było przewidzieć. Walka z koronawirusem miała i ma wiele wymiarów. Od początku pandemii pielęgniarki/położne pracowały na pierwszej linii pobierając wymazy, dokonując segregacji i opiekując się pacjentami chorymi na Covid-19. Często będąc głównymi osobami stykającymi się z emocjonalnymi i duchowymi cierpieniami pacjentów. Same pokonując lęk, zmęczenie, pracę w trudnych warunkach i chwile zwątpienia stanęły w obliczu nowych wyzwań narażając zdrowie a nawet życie. Warto również podkreślić zaangażowanie kadry pielęgniarek i położnych w szczepienia przeciwko Covid-19, gdzie biorą udział zarówno w koordynacji szczepień, kwalifikacji do szczepień, jak i podawaniu szczepionki. Przy okazji majowego święta chciałabym podziękować wszystkim pielęgniarkom i położnym za ciężką pracę, rzetelne wykonywanie obowiązków, za to że godnie pomagają chorym i cierpiącym. Dziękuję również pielęgniarkom, które na co dzień nie pracują bezpośrednio z pacjentami, ale poprzez swoje działania przyczyniają się do poprawy jakości opieki medycznej. Życzę aby okres pandemii minął jak najszybciej i bezpowrotnie, aby można było wrócić do wypełniania codziennych zawodowych i rodzinnych obowiązków bez zagrożenia i w spokoju. Przede wszystkim dużo zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz szacunku i uznania ze strony innych osób. Teresa Wawryca - Kordulska  

Akcja żyj zdrowo - oddaj krew honorowo

27.04.2021

Komunikat SZOI 600456

Skoordynowana opieka nad pacjentkami z podejrzeniem lub z rozpoznaniem nowotworu piersi

22.04.2021

w ramach Poradni Onkologicznej powstała Poradnia Chorób Piersi zajmująca się skoordynowaną opieką nad pacjentkami z podejrzeniem lub z rozpoznaniem nowotworu piersi

Szczepimy się

24.03.2021

Szczepiąc siebie chronisz nie tylko siebie, ale również osoby bliskie i tych, którzy nie mogą się zaszczepić.

Zabiegi usunięcia zaćmy

19.03.2021

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że od początku bieżącego roku wszczepia rutynowo podczas operacji zaćmy nowe soczewki wewnątrzgałkowe – hydrofobowe, ładowane fabrycznie w iniektory (preloaded).

Polityka prywatności