Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Fundacja Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Szanowni Państwo

Uwzględniając obowiązujący stan prawny ZARZĄD FUNDACJI Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu zwrócił się z prośbą do wszystkich Donatorów o wyrażenie zgody na opublikowanie danych osobowych (imię i nazwisko) lub danych podmiotu gospodarczego na LIŚCIE DARCZYŃCÓW, którzy przekazali środki finansowe w ramach zbiórki pieniężnej uruchomionej przez Fundację z przeznaczeniem na potrzeby związane ze zwalczaniem koronawirusa (SARS-CoV-2) w Szpitalu „Papieskim”. W związku z tym wszyscy Donatorzy, którzy wyrazili zgodę na opublikowanie danych osobowych wraz z załączoną klauzulą informacyjną dla Darczyńców są umieszczeni na niniejszej LIŚCIE .

Fundacja Szpitala informuje, że LISTA DARCZYŃCÓW będzie sukcesywnie uzupełniana w miarę otrzymywania od Państwa wymaganych potwierdzeń. Brak zgody darczyńcy na ujawnienie złożonej kwoty finansowej będzie skutkowało upublicznieniem jedynie imienia i nazwiska.

Szanowni Państwo pragniemy zakomunikować, że dotychczas Fundacja przekazała Szpitalowi „Papieskiemu” dwie transze środków finansowych w łącznej kwocie 138 000,00 złotych, które zostały przeznaczone na zakup środków ochrony indywidualnej dla personelu medycznego Szpitala zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami przez dyrektora szpitala.

W ramach tej kwoty zakupiono:

 • maseczki chirurgiczne - 21 850 szt.,

 • półmaski filtrujące FFP2 - 590 szt.,
 • maski FFP3 - 2 140 szt.,
 • kombinezony ochronne - 117 szt.,
 • gogle ochronne/okulary ochronne - 130 szt.,

 • fartuchy ochronne dla potrzeb Oddziału Onkologii Klinicznej - 1 570 szt.

W trakcie realizacji jest zakup:

 • fartuchów włókninowych - ok. 4 400 szt.,

 • ubrań operacyjnych dwuczęściowych jednorazowego użytku - ok. 3 000 szt.

Zarząd Fundacji wyraża wdzięczność i składa serdeczne podziękowania blisko stu darczyńcom, którzy finansowo wsparli tę cenną inicjatywę. Jednocześnie pragniemy poinformować, że stosowne pisemne podziękowania indywidualne wszystkim donatorom zostały przesłane także pocztą tradycyjną.

 

LISTA DARCZYŃCÓW
(Lista została opracowana na podstawie wyrażonej zgody przez poszczególnych ofiarodawców na publikację)

 • PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu - 5000 zł.
 • Fundacja Grupy PKP z siedzibą w Warszawie - 50 000 zł.
 • Zbigniew Wojciechowski z Rodziną - 5000 zł.
 • Wiesław Orzeł - 200 zł.
 • Adam Majkut PW KULLAR - 50 000 zł.
 • Zdzisław Wojnar - 200 zł.
 • Tadeusz Nizioł - 100 zł.
 • Wiesława Kubów - 60 zł.
 • Firma Merck Sp.z.o.o. - 2000 zł.
 • Unia Szefów Firm Zamojszczyzny - 15 000 zł.
 • Jan Kozyra - 200 zł.
 • Sebastian Kawałko - 500 zł.
 • Danuta i Bogdan Kawałko - 500 zł.
 • Maria Brzozowska - 100 zł.
 • Mariusz Nagadowski - 200 zł.
 • Mieczysław Kowerski - 300 zł.
 • Irena Gruszka - 100 zł.
 • Aleksandra Joanna Kahan - 100 zł.
 • Wiesław Kahan - 50 zł.
 • Marta Wanda Martyn - 100 zł.

Zarząd Fundacji
Samodzielnego Publicznego Szpitala
Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II 
w Zamościu

Powrót do listy

Polityka prywatności