Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Komunikat dotyczący realizacji świadczeń zdrowotnych

Szanowni Państwo,

Z uwagi na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców województwa lubelskiego oraz mając na uwadze stabilizującą się sytuację epidemiczną w regionie informujemy, że w dniu 21 maja 2020r. Wojewoda Lubelski polecił realizację świadczeń zdrowotnych (w tym planowych) z zachowaniem procedury triażu i w warunkach pełnego bezpieczeństwa epidemiologicznego. Jednocześnie Wojewoda zakazał przebywania na terenie podmiotu leczniczego osób postronnych, w szczególności przedstawicieli medycznych i handlowych oraz odwiedzin pacjentów.

p.o. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

lek. med. Marta Węgrzyn-Bąk

Powrót do listy

Polityka prywatności