Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego 
w Zamościu przekazał stetoskopy dla Szpitala

 
W dniu 24 kwietnia 2020r. Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Zamościu przekazał bezpłatnie na rzecz Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu sprzęt medyczny w postaci 2 stetoskopów elektronicznych. Sprzęt zakupiono ze środków Koła Łowieckiego Nr 44 Padwa w Zamościu, Koła Łowieckiego nr 87 Hubertus w Kaczórkach oraz Koła Łowieckiego nr 58 TPR w Zamościu.
 
Szpital wyraża wdzięczność i podziękowania za otrzymany sprzęt medyczny.
Powrót do listy

Polityka prywatności