Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Fundacja Szpitala „Papieskiego” przekazała Szpitalowi pierwszą transzę zebranych środków finansowych na potrzeby związane ze zwalczaniem koronawirusa

Zarząd Fundacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu przekazał Szpitalowi „Papieskiemu” pierwszą transzę środków finansowych pochodzących ze zbiórki pieniężnej, którą Fundacja uruchomiła z przeznaczeniem na potrzeby związane ze zwalczaniem koronawirusa (SARS-CoV-2). Dzięki dotychczas zgromadzonym środkom finansowym w kwocie 68 000 złotych zostaną zakupione środki ochrony indywidualnej dla personelu medycznego Szpitala.
Zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami przez Dyrektora Szpitala, za tę kwotę zostaną zakupione:
- maseczki chirurgiczne - 10 000 szt.,
- półmaski filtrujące FFP2 - 1200 szt.,
- maski FFP3 - 700 szt.,
- kombinezony ochronne - 700 szt.,
- gogle ochronne/okulary ochronne - 200 szt.,
- fartuchy ochronne dla potrzeb Oddziału Onkologii Klinicznej.
 
Informujemy, że w porozumieniu z Dyrekcją Szpitala nadal trwa zbiórka środków finansowych, które w całości zostaną przeznaczone dla Szpitala „Papieskiego” na potrzeby związane ze zwalczaniem koronawirusa (SARS-CoV-2), m.in. na zakup sprzętu oraz środków ochrony.
Instytucje, podmioty gospodarcze i osoby prywatne zainteresowane wsparciem tej akcji mogą dokonać wpłaty środków finansowych na rzecz Szpitala „papieskiego” za pośrednictwem naszej Fundacji na konto bankowe:
 
Bank Pekao S.A I O. w Zamościu
nr 31 1240 2816 1111 0000 4015 3557
z dopiskiem „koronawirus”.
 
Cała zebrana kwota zostanie przekazana na cele zwalczania wirusa SARS-CoV-2. Informację o kolejnym przekazaniu zebranych środków finansowych Szpitalowi „papieskiemu” w ramach przeprowadzanej akcji oraz jej wynikach podamy do publicznej wiadomości.
 
Zarząd Fundacji wszystkim darczyńcom, którzy już wsparli i będą wspierać finansowo tę cenną inicjatywę, wyraża wdzięczność i składa serdeczne podziękowania. Jednocześnie informuje, że w odpowiednim czasie będą przekazane stosowne podziękowania indywidualne.
 
Zarząd Fundacji
Samodzielnego Publicznego Szpitala
Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu
 
Powrót do listy

Polityka prywatności