Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Teleporady w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej

Szanowni Państwo,

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją, mając przede wszystkim na względzie bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców naszego województwa, a także zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego od poniedziałku tj. 16 marca 2020r. zachęcamy do skorzystania z teleporad w ramach świadczeń udzielanych w naszych poradniach specjalistycznych (AOS).

Z wizyty na odległość mogą skorzystać pacjenci kontynuujący opiekę w konkretnej poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym planem leczenia i stanem klinicznym.

W związku z powyższym prosimy w pierwszej kolejności o kontakt telefoniczny z Rejestracją Ogólną (tel. 84 677 32 18 , 84 677 32 19 lub 84 677 33 32) w celu dokonania rejestracji do właściwej poradni specjalistycznej i umówienia się na teleporadę.

Po ustaleniu terminu i godziny teleporady prosimy o kontakt telefoniczny z konkretną poradnią. Wszystkie niezbędne informację będą udzielane przez pracowników Rejestracji Ogólnej.

Poradnie Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej:
1.    Alergologiczna    - 84 677 33 08
2.    Audiologiczna     - 84 677 32 36
3.    Chirurgiczna        - 84 677 32 86
4.    Chirurgii Naczyń - 84 677 32 33
5.    Chirurgii Twarzowo-Szczękowej - 84 677 33 11
6.    Diabetologiczna,  pok. 150 - 84 677 32 59
7.    Endokrynologiczna, pok. 112 - 84 677 32 42   
8.    Endokrynologiczna, pok. 338 - 84 677 38 33
9.    Foniatryczna                    - 84 677 32 35
10.    Gastroenterologiczna     - 84 677 32 51
11.    Geriatryczna, pok.125 - 84 677 32 51
12.    Ginekologiczna               - 84 677 32 17
13.    Hematologiczna, pok. 146 - 84 677 32 96
14.    Hepatologiczna, pok.125 - 84 677 32 51, pok.146 - 84 677 32 96
15.    Kardiochirurgiczna    - 84 677 32 33
16.    Laryngologiczna        - 84 677 32 34
17.    Leczenia jaskry          - 84 677 32 31
18.    Medycyny Pracy        - 84 677 38 26
19.    Nefrologiczna            - 84 677 32 42
20.    Neonatologiczna       - 84 677 33 64, 84 677 33 75
21.    Neurochirurgii           - 84 677 38 34
22.    Neurologiczna i leczenia padaczki - 84 677 38 37
23.    Onkologiczna, pok. nr 1- 84 535 98 10, pok. nr 3 - 84 535 98 12
24.    Okulistyczna         - 84 677 32 37, 84 677 32 39
25.    Proktologiczna     - 84 677 32 28
26.    Rehabilitacyjna    - 84 677 32 58
27.    Reumatologiczna - 84 677 32 51
28.    POZ                        - 84 677 32 30
29.    Kardiologiczna:   - 84 677 32 45
30.    Urologiczna         -   84 67-32 20


Aktualne wiadomości o dalszej działalności naszej placówki znajdą Państwo na stronie: www.szpital.zam.pl

 

Powrót do listy

Polityka prywatności