Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

2018

Historia Oddziału Neonatologii

14.09.2018

28 grudnia 1998r. przeniesiono Oddział Noworodków do Szpitala Wojewódzkiego. Był to krok milowy w rozwoju zamojskiej neonatologii. Oddział powstawał pod pieczołowitym nadzorem dr Haliny Żugaj -Smyk i pielęgniarki oddziałowej Grażyny Strachoty.

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod rozbudowę Oddziału Kardiologicznego

08.09.2018

Planowana wartość inwestycji to ok. 17,2 mln. zł., w tym wkład UE ok. 14,6 mln.

Szpital przyszłości

07.09.2018

Inwestycja rozbudowy Oddziału Kardiologicznego i modernizacja Zakładu Rehabilitacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.  

Poradnia Psychologiczna

29.08.2018

Od 1 września 2018r. w strukturze Szpitala im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu będzie funkcjonowała Poradnia Psychologiczna.

Rehabilitacja dla pacjenta

09.08.2018

Ordynatorem Oddziału Rehabilitacji jest  dr n. med. Krzysztof Mataczyński.  

Zakład Rehabilitacji

07.08.2018

Modernizacja Zakładu Rehabilitacji.

Polityka prywatności